Gayrİmenkul hukuku


 

Büromuz Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen gerek yabancı gerekse yerli yatırımcılara hukukun en teknik dallarından biri olan gayrimenkul hukuku alanında deneyimi ve bilgisi ile sınırsız danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye’de son yıllarda ciddi yükselişe geçen gayrimenkul yatırımlarının başarıya ulaşmasında yatırımın teknik özelliklerinin yanısıra hukuki olarak sağlam temellere oturtulması da önemli rol oynamaktadır. Çakır Hukuk Bürosu’nun temel amacı müvekkillerine hukukun bu en teknik ve detaylı alanında doğru, dürüst ve çözüm odaklı danışmanlık hizmetini sağlamaktır.

Gayrimenkul hukuku kapsamında Büromuz tarafından verilen hizmetler arasında;

 • Tapu İptal, Tescil ve İstihkak Davaları,
 • İpotek Tesisi,
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi,
 • İntifa Hakkı,
 • Geçit Hakkı,
 • Aynileştirilmiş Şahsi Haklara İlişkin İhtilafların Çözümlenmesi,
 • Kooperatif İşlemleri ve Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

hususları yer almaktadır.

Ayrıca Büromuz kat mülkiyeti alanında da çözümler sunmaktadır. Bunlarla beraber,

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,
 • Kira Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar,
 • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti,
 • Tapu İptali ve Tescili Davaları,
 • İpotek İhtilafları ve Kamulaştırma Davaları

Büromuzun deneyimli olduğu konular içerisindedir.

Bİrleşme ve Devralmalar


Büromuz Türk şirket yaşamında yeni olmasına ragmen uygulama alanı ciddi derecede yaygın bir hal alan birleşme ve devralmalar konusunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.Büromuz iç ve dış yatırımcılara şirket satın almaları ve birleşmeleri konularında çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Bu hizmetlerin içerisinde en önemli yeri taraflar arasında imzalanacak olan hisse devri sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi ya da ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerin müzakere sürecinin yapıcı şekilde yönetilmesidir. Zira birleşme ve devralmaların taraflar için olumlu sonuçlar doğurmasının en önemli teminatı imzalanan sözleşmelerin olabildiğince her iki tarafı da tatmin eder şekilde hazırlanmasıdır.

Yukarıda açıklanan hizmetlerin yanısıra müvekkillerimize işlemlere konu olan

 • Tüzel Kişilikler Hakkında Hukuki İncelemelerin Yapılması,
 • Sözleşme ve Şirket Karar ve Kurul İşlemlerinin Hazırlıkları ve Yürürlüğe Konmaları,
 • Rekabet Kurumu ve İlgili Diğer İdari Otoritelere Yapılması Gereken Başvurular,
 • Planlanan Hedeflere Uygun Vergi ve Finansman Yapılanmaların Tasarlanması

verilen hizmetlerden bir kaçı olarak sıralanabilir.

şİrketler Hukuku


Büromuz ticari hayatın temelini oluşturan şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve işleyişindeki aksaklıklar ile sorunlara ilişkin olarak müvekkillerine kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu alanlar arasında özellikle aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Şirket kuruluşu, şirket nev’i değişimi, şube ve irtibat bürosu açılışı
 • Şirket tasfiyesi
 • Gerek günlük yönetim gerekse imza yetkilerinin dağıtılması gibi hususlara yönelik yönetim kurulu kararlarının hazırlanması
 • Genel kurul ve ortaklar kurulu toplantıları için gerekli tüm dokümantasyonun hazırlanması ve toplantıların düzenlenmesi
 • Şirketlerin günlük ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her tür sözleşme ile ilgili sorunlar

tüketicİ Hukuku


Büromuz gerek tüketicilere gerekse perakende sektöründeki şirketlere tüketici mevzuatı ve tüketici mevzuatından doğan uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çakır Hukuk Bürosu perakende sektöründe yer alan şirketlere tüketici mevzuatı konusunda eğitimler hazırlamak ve ayıplı mal ve ayıplı hizmetten, bedel iadesinden, garanti sözleşmelerinden doğan tüm davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.